Система за управление и осигуряване на качеството

Работейки както за местния, така и за международните пазари, Химмаш АД има Клиенти с различни изисквания. За да удовлетвори тези изисквания, Химмаш АД разви и внедри в производството си Система за осигуряване на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008, както и подобна система, одобрена на Американското Общество на Машинните Инженери (ASME).

Сертификати

   • EN ISO 9001:2008 – издаден от SGS за внедрената система за осигуряване на качеството;
   • ASME U/U2–stamp – за проектиране и производство  на оборудване и съдове под налягане;
   • NATIONAL BOARDNB” за бойлери и съдове под налягане, позволяващ ни износ на Американския пазар
   • DIN EN ISO 3834-2 – издаден от TÜV Rheinland България и покриващ заваръчни дейности;
   • DIN 18800:2008-7 – издаден от TÜV Industrie Service GmbH за производство на метални конструкции от въглеродните стомани S235, S275 и S355;
   • ГОСТ за Русия, Украйна и Казахстан – издаден от Оторизиран орган, за проектиране на съдове под налягане и такива, работещи на атмосферно налягане;
   • PED 97/23/EC Одобрение на системата по качеството, съгласно Модул H1 – издаден от TÜV Rheinland България;
   • EN1090-1:2009/AC2010 – издаден от TÜV NORD GmbH;
   • Сертификат за внедрена система за пренасяне на маркировката на материалите в производството – издаден от TÜV NORD GmbH.

cert1

  cert2

   cert3